Hälsorisker

Hälsorisker för dig med ett hem angripet av mögel kan variera

Det finns ett flertal hälsorisker för dig som lever i ett hem angripet av mögel

Det gift som mögel utsöndrar i luften är farligt för oss människor och om man upplever symptom som skulle kunna bero på att man har svartmögel i sin bomiljö så ska man ta reda på om detta verkligen är orsaken. Om man inte behandlar möglet och fortsätter att bo i förgiftad luft så kan det få allvarliga konsekvenser med sjukdomar som rent av kan vara livshotande. Det finns lite olika symptom som kan bero på att man har problem med svartmögel i ett hem och om man upptäcker att man har drabbats av dessa så ska man snarast få sitt hem inspekterat för att sedan sanera eventuellt mögel.

Allergier och astma

Bland de vanligaste symptomen på svartmögel så finner vi allergier och astma. Här kan det vara så att man redan sedan tidigare lider av allergibesvär men det är också så att allergi och astma kan utvecklas till följd av att man har mögel i sitt hem. Man kan också se att problem med andning kan uppstå på grund av möglet. Det här beror på att man får i sig mögelsporer och mykotoxiner via andningen. Mykotoxinerna kan leda till irritation av luftvägarna och det kan sätta sig fast i slemhinnor och i lungor varpå man kan få en brännande och mycket obehaglig känsla. Det här kan till och med leda till att man blöder från lungorna, men vanligare är kanske att man drabbas av hosta och av halsont.

Mentala problem

Det är också så att svartmögel kan påverka psyket. Mykotoxinerna kan nämligen ge sig på hjärnans celler och döda dessa och det leder till att den mentala förmågan försämras. Det här kan yttra sig i förvirring, att man får svårt att koncentrera sig eller att man upplever yrsel. Andra symptom inom denna kategori är att man drabbas av humörsvängningar och lätt blir irriterad. Det här är ju något som kan vara svårt att urskilja då en person normalt sett kanske lätt blir irriterad så man få försöka se på helhetsbilden och tänka på om personen kanske har blivit extra argsint varpå man kan misstänka att det har med möglet att göra.

Skada på inre organ

Det är obehagligt att tänka på, men det är faktiskt så att svartmögel kan leda till skador på inre organ och då kan man stå inför livshotande sjukdomar. Om mykotoxinerna tar sig till blodet så kan de skada organ som hjärta och även orsaka inre blödningar. Att befinna sig i en miljö med svartmögel kan också leda till att man försämrar sitt immunförsvar och då så försvagar man kroppens naturliga förmåga att stå emot virus och bakterier. Det här gör att man lättare drar på sig sjukdomar och man kan också uppleva att man rent allmänt är tröttare än normalt sett. Bröstsmärtor och muskelvärk kan orsakas av svartmögel så det här är något man bör beakta då man utreder vad sjukdomssymptomen beror på.