Luftfuktighet

 

Luftfuktighet mäts med hjälp av en hygrometer

Med en hygrometer mäter man luftfuktighet.

I och med att mögel trivs i fuktiga utrymmen så finns det god anledning till att se närmre på den luftfuktighet som råder i de lokaler som vi bor och arbetar i. Man mäter luftfuktighet med ett mått som kallas för RH och som står för Relative Humidity vilket betyder relativ luftfuktighet på engelska. På svenska så kan man använda förkortningen RL eller RF. Om man vill ta reda på den fuktighet som luften har i ett visst utrymme så kan man använda sig av en hygrometer. Det här är en apparat som finns hos byggbutiker och som går att beställa online. Även en enklare hygrometer kan på ett bra sätt visa om det är så att man har en luftfuktighet som ger grogrund för mögel.

Relativ luftfuktighet

Med måttet relativ luftfuktighet (RH) så kan man ta reda på hur pass mättad luften är med vattenånga. Rummets temperatur kommer att påverka luftfuktigheten på så vis att luft som värms upp leder till lägre relativ luftfuktighet. Om motsatt sker så kommer luftfuktigheten att stiga. Det här är något som ofta händer i källarutrymmen och det ska man tänka på så att man inte förvarar saker som kan suga åt sig fukt i den här typen av utrymmen.

I en bostad så eftersträvar man en luftfuktighet på mellan 30-70 %. Om man sjunker under 30 % så får man torr luft som kan vara obehaglig och när man kommer upp på RH värden på över 70 % så blir luften tung och man riskerar problem med mögel. Årstiden kommer att påverka hur pass fuktigt det är i ett hem. Vintertid så brukar luftfuktigheten sjunka i bostäder. Om luftfuktigheten ligger på 75 % så riskerar man mögelskador och då måste man genast göra något åt saken. Det här är kanske inte så vanligt i husets vanliga rum men i våtutrymmen och i källare så finns det en större risk och det här är rum som man bör mäta i för att kontrollera att man inte riskerar mögel.

Det är heller inte bra med för låg luftfuktighet. I hus med lägre än 40 % luftfuktighet så kan man till exempel drabbas av kvalster och det är också något som är problematiskt för hälsan.

Förebygg mögel

Genom att mäta luftfuktigheten så kan man motverka problem med mögel och kvalster. Man kan själv mycket enkelt mäta den relativa luftfuktigheten genom att skaffa en mätapparat en så kallad hygrometer. Om man bjuder in ett företag som mäter så kommer de med egen utrustning men då man har en apparat som alltid finns i hemmet så är ju fördelen att man kan mäta av olika rums luftfuktighet vid olika tillfällen för att få en mer komplett bild av husets relativa luftfuktighet. Det kan vara bra att välja en modell som är lätt att flytta på. Det finns till exempel trådlösa hygrometer som man kan använda då man behöver röra sig in under och komma åt i utrymmen som en krypgrund.