Mögel

Olika typer av mögel

Tre olika sorters mögel. Det finns en uppsjö av mögelarter.

De flesta har sett mögel och vet att det här är något som man inte vill komma i närheten av. Man använder ordet mögel som ett samlingsnamn på svampar som har mikroskopisk storlek och som växer som flercelliga grenade trådar, så kallade hyfer. Nätverket av mögelceller skapar en enhet och därför så ser man på detta nätverk som en individ. När man talar om mögelsvampar som inte ingår i nätverk utan lever som ensamma celler så rör det sig om jäst. En frukt som har börjat mögla kan vara en mycket motbjudande syn men faktum är att det mögel som är riktigt farligt för oss inte alltid syns så tydligt som på en frukt som har börjat ruttna. När det rör sig om svartmögel så kan det finns på ytor som man inte ser och möglet kan utgöra en hälsofara i ens hem eller på arbetsplatsen.

Mögel finns överallt

Man finner mögel precis överallt då det rör sig fritt i luften. För att det ska kunna växa till sig så måste det ha en fuktig miljö där luftventilationen är dålig. Möglet kommer att växa genom att sätta sig i organiska material där svamparna kommer att bryta ner dött material. Om ett oorganiskt material har smutsats ned så kan möglet också få fäste. Men om man ser på material som kakel och betong så är dessa väldigt effektiva då man inte vill att mögel ska kunna sätta sig. Detta särskilt i kombination med goda fuktspärrar och god ventilation. Mögel kan faktiskt växa inuti en människa. Det kan få fäste i lungor och i bihålor och det här är något som är riktigt obehagligt och farligt.

Några exempel på mögelsorter är:

  • Alternaria
  • Aspergillus
  • Cladosporium
  • Penicillium

Den sistnämnda svampen känner du säkert igen namnet på för den har man använt giftet ifrån för att kunna framställa antibiotika, penicillin, så man kan inte bara säga att mögelsvampar alltid är av ondo. Det är inte bara i hem och inomhus som man finner de olika mögelsvamparna. De kan också finnas utomhus i skogen och på åkrar där de också har förmågan att ställa till med problem. Olika typer av mögelsvamp kan samarbeta och skapa gemensamt mögel.

Hur blir man av med mögel?

Det är inte helt lätt att bli av med mögelsvamp för det här är en mycket livskraftig livsform. Så länge som en miljö förblir fuktig så kommer svampen att trivas där så man brukar börja med att se hur man kan förändra för att se till att saneringen inte följs av att nya svampar får fäste. I vissa fall så måste man riva ut väggar och byta ut material men mildare mögelangrepp kan man få bukt med genom att använda sig av en bra saneringsvätska och sedan se till att utrymmet fortsatt har en god fuktspärr och god ventilation.