Sanering av svartmögel

Sanering av mögel kan göra att du måste anlita experter.

Sanering av svartmögel kan kräva professionell hjälp.

Måste man riva ner hela väggen om man finner svartmögel i den? När man inser att i stort sett hela badrummet har drabbats av detta mögel så kan man ju undra om det går att få bort möglet utan att riva ut rubbet. Svaret på frågan beror en hel del på hur miljön ser ut och hur pass stor yta det rör sig om. Det bästa är förstås om man kan sanera svartmögel på tidigt stadium då det finns på en mindre yta. Man kan sanera själv men då det kanske är så att man inte är säker på utbredning och vilken typ av mögel som det rör sig om så kan det vara smart att ta hjälp av proffs som kan undersöka och sedan erbjuda bästa möjliga metod för mögelsanering.

Egen sanering av svartmögel

Om man vill sanera ett drabbat område själv så kan man använda sig av lite olika metoder. Det vanligaste är att man köper en saneringsvätska som man behandlar det mögeldrabbade området med. Man ska välja rätt typ av saneringsvätska för det mögel som man har. Man kan få råd om detta i den butik som säljer vätskan men det är inte alltid så enkelt att man ska ha en typ av vätska för utomhusbruk och en för inomhusbruk så här kanske det kan komma att krävas lite experthjälp. Det finns företag som gör mögelanalyser så att man kan få reda på vilken typ av svartmögel som det rör sig om. När man vet precis vilken typ det rör sig om så är det mycket lättare att behandla på rätt sätt.

När man sanerar själv så måste man se till att man får bort mögelsporerna. Om man inte dödar dessa och får bort dem så kommer giftet att sitta kvar. När man har behandlat med vätska så bör man även se till att rena luften från det gift som kan finnas kvar. Det här kan man göra med hjälp av ett luftreningsaggregat.

Avfuktning

Det man ska tänka på är att mögel trivs i fuktiga miljöer. En viktig del av saneringen är därför att man avfuktar. Det här kommer ju även att ge ett skydd mot framtida mögelangrepp. När man ser på utrymmen som badrummet så får man kanske finna nya sätt att vädra och torka på. Om man inte förändrar rummets karaktär så kommer det ju fortsatt att vara attraktivt för mögelsvamp.

Luftrenare

Man kan också sanera mögel med luftrenare som kan fungera på lite olika sätt. Det finns luftrenare som använder sig av UV ljus. Det här ljuset kommer att döda de mögelsporer som tar sig in i maskinen via luften som sugs in i den. Samtidigt som man blir av med de farliga mögelsporerna så får man även bort dålig lukt och det gör att många väljer att använda sig av den här typen av mögelsanering. Det finns också luftrenare som fungerar med syre. Det man måste komma ihåg med luftrenare är att de inte kommer att ta bort källan till möglet så de är enbart ett bra komplement till den sanering som man måste utföra för att få bort svampen där den sitter och fortsatt växer.